Optimalizace trati v úseku Smíchov – Černošice byla ukončena

Zdroj: z archivu MČ Praha 16

RADOTÍN – Po čtyřech letech skončila modernizace trati mezi Smíchovem a Černošicemi. Úsek je součástí hlavní dvoukolejné trati Praha – Beroun. S modernizací začala Správa železnic přípravnými pracemi v roce 2019, slavnostní ukončení stavby se uskutečnilo 28. června.

Stavební ruch přesto zcela neutichne. Dokončení nové výpravní budovy je v plánu na konci letošního roku, lávka pro chodce a cyklisty má být dokončena do konce srpna. Dokončované akce nebyly součástí celého tendru na modernizaci trati, ale byly vysoutěženy i na základě požadavku radotínské samosprávy až v jejím průběhu.

Během modernizace trati došlo zejména k rekonstrukci kolejí, trakčního vedení, navýšení kapacity dráhy a zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu. Po zavedení evropského zabezpečovacího zařízení (ETCS) se rychlost vlaků zvýší až na 140 kilometrů v hodině.

Součástí projektu byla také komplexní rekonstrukce stanice v Radotíně. Vznikla zde čtyři nová nástupiště, na které je možné dojít zrekonstruovaným podchodem pod celou stanicí a novým podchodem pro pěší v místě zrušeného železničního přejezdu. Bezbariérovost stanice zajišťují výtahy a šikmé rampy.

Mezi další pozitiva stavby patří přesun zastávky Praha-Velká Chuchle blíže k centru této městské části. Tvoří ji dvě nová nástupiště přístupná novým podchodem. Bezbariérový přístup na je zajištěn šikmými chodníky.

Celkové investiční náklady akce názvem Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) dosahují 4 161 008 001 korun. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Míra podpory EU je 75,56 % ze způsobilých nákladů, maximálně výše dotace činí 91 092 912 eur, tedy přibližně 2,3 miliardy korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: MČ Praha 16