Omezení na Berounce se ruší

Foto: KÚSK

Krajský úřad oznámil zrušení všech omezení, která vznikla v souvislosti s připlavenými nebezpečnými organickými látkami z řeky Úhlavy dostaly do toku Berounky.
Stalo se tak na základě výsledků rozborů odchycených ryb v řece Úhlavě Státním veterinárním ústavem Praha, které prokázaly jejich zdravotní nezávadnost. Ryby ulovené v tocích zasažených havárií je tedy možné bez omezení konzumovat.

(red)