Znečištění v Berounce postupuje dále

Foto: KÚSK

Nebezpečné organické látky, které se z řeky Úhlavy dostaly do toku Berounky, dorazily v pátek 18. října do profilu malé vodní elektrárny Beroun. Čelo postupuje dále rychlostí asi 1 km/h.

Havarijní monitoring vývoje nebezpečných látek Povodí Vltavy na Úhlavě a Berounce nadále probíhá. Profily odběrů na Berounce se volí operativně na základě předpokladu šíření znečištění. Proto se zařízení pro pravidelné vzorkování přemístilo do Roztok na Křivoklátsku, na říční kilometr 63. Automatické vzorkovače jsou umístěny v profilech Beroun, na říčním kilometru 35,3 a Černošice, říční kilometr 8,2.

Po dobu průchodu znečištění se preventivně doporučuje nečerpat podzemní vodu ze studní v bezprostřední blízkosti Berounky. Dále se nemá používat voda na zalévání zahrad nebo k napájení dobytka, stejně jako ke koupání.

(red)