Obyvatelé mohou odevzdat nebezpečný odpad včetně pneumatik

Ilustrační foto: archiv

Svoz nebezpečného odpadu se v Řevnicích uskuteční v sobotu 26. května. Lidé budou moci odevzdat syntetické barvy, rozpouštědla, kyseliny, pneumatiky a další odpad. 

Vyhrazeno pro tyto účely bude místo za prodejnou COOP od 8.30 do 12 hodin. Každý musí mit s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad k prokázání totožnosti a místa trvalého bydliště.

Svoz tohoto odpadu v Dobřichovicích je naplánován na sobotu 16. června. Kontejner se přistaví jako obvykle od 9 do10 hodin k vlakovému nádraží, poté bude hodinu k dispozici před městským úřadem v ulici Vítova. Od 11 do 12 hodin ho zájemci najdou před budovou mateřské školy na Březové – Francouzské a od 12 do 13 hodin u recyklačního dvora na ulici 5. května.

(pan)