Jan Marek: Nyní máme odpady pod kontrolou

Od 1. července sváží odpad v dolním Poberouní nová společnost POBERO. Z provozního pohledu se pro obyvatele téměř nic nemění. Cíl komunální společnosti je ale jasný: naložit s odpadky co nejekologičtěji a nejúsporněji. Více nám prozradil ředitel společnosti Jan Marek, který byl na tuto pozici vybrán z 15 uchazečů.

Čeká nás od prázdnin nějaká změna při svozu odpadu?
Ideální pro občany bude, když v první fázi přechodu na nového dodavatele nic nepoznají, myslím k horšímu. Jediné, co by měli zaznamenat, je v některých městech a obcích změna svozových dnů.

Konkrétní postupy nejsou podmíněny založením nové společnosti vlastněné svazkem obcí, ale nastavením systému sběru a likvidace odpadu jednotlivými obcemi. Je proto důležité dodržovat pokyny obce, v níž žijete.

V čem vám sami obyvatelé mohou pomoci?
Včas vyndávat nádoby na odpad před své domy a udržovat čistotu kolem sběrných míst i mimo ně. A samozřejmě perfektně třídit.

V činnosti odpadových společností nejste žádným nováčkem. Kde jste začínal a dosud působil?
K odpadům jsem se dostal už v rámci civilní služby místo vojny, když jsem po ukončení vysoké školy v roce 2000 nastoupil do dobříšské společnosti DOKAS. Po třech měsících jsem se stal vedoucím údržby komunikací a provozu a následně odešel na manažerskou pozici do nadnárodní odpadářské společnosti Remondis/AVE. Odtud jsem se vrátil do firmy DOKAS, kde jsem do roku 2020 působil 11 let jako jednatel a výkonný ředitel. Od roku 2021 se angažuji jako výkonný ředitel v Brdské odpadářské společnosti.

V čem spočívá výhoda spojení mníšeckého a poberounského regionu pro řešení odpadového hospodářství?
Ambicí nové společnosti POBERO je spolupráce s obcemi na zlepšení systému svozu a nakládání s odpady zejména v rámci regionu Dolní Berounka. Nastavit systém, aby byl ekonomicky co nejúspornější a provozně co nejefektivnější. Optimální rozsah pro efektivní systém je svozová oblast o velikosti minimálně čtyřiceti tisíc obyvatel a více. Proto nyní vzniklo memorandum o spolupráci mezi svazky mníšeckého a poberounského regionu. Společně již kritérium rozlohy svozové oblasti začínáme naplňovat.

Vypadá to, že starostové obcí jsou s nově vznikajícími komunálními společnostmi zajedno. Proč bylo tak důležité udělat změnu?
Hlavním důvodem je skutečnost, že v roce 2030 skončí likvidace odpadů formou skládkování, to není možné pominout. Již nyní se výrazně zvyšují poplatky za ukládání odpadů na skládky.

Zejména proto se obce snaží mít množství vyprodukovaného odpadu pod kontrolou. Navíc nadnárodní společnosti nikdy neměly vztah k jednotlivým regionům a šlo jim hlavně o zisk. To se nyní mění.

Jaký je váš vysněný cíl v souvislosti s odpadovým hospodářstvím v regionu?
V ČR neexistují centra pro zpracování druhotných surovin. Plasty za tímto účelem vyvážíme až do daleké Číny. Hrajeme si na ekology, ale ekologicky se nechováme. Komunální společnost pro svoz odpadu je prvním krokem. Budeme znát přesná data, kolik a jakého odpadu vyprodukujeme. Dalším krokem jsou dotřiďovací, popřípadě výrobní centra regionu, která budou umět druhotné suroviny zpracovat. Ale to je zatím hudba budoucnosti.

Všechny informace včetně termínů svozů v jednotlivých obcích najdete na webu Pobero.cz.

Dotazy související se svozem odpadu posílejte e-mailem na info@pobero.cz, telefon na dispečera je 737 240 419.

Společnost POBERO převzala 27. června dva nové vozy ke svozu odpadu. Foto: Petra Stehlíková