Zakulhal mi mladý pes. Vyroste z toho?

Foto: Shutterstock

Onemocnění pohybového aparátu psa je velmi častý důvod k návštěvě veterinárního lékaře. Pokud se tento problém neřeší, většinou způsobí trvalé následky, tedy kulhání na postiženou končetinu. Pojďme si představit nejběžnější vývojová onemocnění kloubů.

Příčinou primární osteoartrózy je stárnutí a degenerace kloubu. Jde o fyziologický proces, do jisté míry ho můžeme ovlivňovat: váhou, aktivitou psa, výživou apod. Sekundární osteoartróza vzniká na základě primárního patologického procesu v kloubu. Tu lze tedy výrazněji ovlivnit, zpomalit pouze včasnou diagnostikou a řešením základního kloubního problému.

Nejčastěji střední až velká plemena psů trápí osteochondróza (dále OCD) ramenního kloubu, koleního kloubu a dysplazie loketních (DLK) nebo kyčelních kloubů (DKK). Některé chovatelské kluby z těchto důvodů požadují RTG screening kloubů jako jednu z podmínek pro uchovnění.

Vývojové vady kloubů se mohou začít projevovat mezi 4. až 10. měsícem, tedy ve fázi největšího růstu štěněte. Klinické příznaky se ale často pro majitele stanou viditelné až kolem roku stáří psa i později. Bohužel se často setkáváme s neřešením

kulhání ze strany majitelů, zejména pokud je kulhání krátkodobé, případně pokud pes pozitivně zareaguje na nasazenou medikaci od bolesti bez předchozího pečlivého ortopedického vyšetření. To, že kulhání není dlouhodobé nebo se na pár dní objeví a zase zmizí, bohužel neznamená, že vašeho psa netrápí vážné kloubní onemocnění.

V některých případech klinické příznaky nejsou trvalé, ale občasné, vyvolané zejména větší zátěží, či delším odpočinkem, kdy se pes může hůře rozcházet, zvedat, krátkodobě kulhat, netolerovat zátež, apod. Přestože v době nejrychlejšího růstu štěněte může být kulhání způsobeno „pouze“ zánětem okostice (juvenilní panostitida), z čehož pes tzv. vyroste, je při jakýchkoliv výše popsaných příznacích důležité navštívit veterinárního lékaře či pracoviště, kde bude provedeno zevrubné ortopedické a rentgenologické vyšetření. Takovým místem je i naše Veterinární klinika Jitřní, kde se o vašeho čtyřnohého přítele rádi postaráme. Z důvodu minimalizace asistence majitelů během rentgenování, a z důvodu nutnosti přesného polohování, je vyžadována krátkodobá sedace psa.

Vývojová kloubní onemocnění většinou sama nezmizí. Jen pes v určitých stadiích nemusí tolik projevovat bolestivost, aby bylo to, že je něco v nepořádku, pohodlně rozpoznáno majiteli.

Apelujeme tedy na vás, majitele a chovatele psů zejména středních až gigantických plemen, abyste své životní souputníky nechávali odborně vyšetřit již při prvních epizodách kulhání, nebo i jen preventivně. Vyhnete se tak tomu, že případné akutní kloubní onemocnění přejde dříve či později do chronického stadia, které je hůře řešitelné a má horší prognózu.

Benefitem těchto vyšetření je tedy získat informace a vědět, co si se svým psem mohu ve sportovní nebo rekreační zátěži/kariéře dovolit, zda-li nemá kloubní onemocnění a pokud ano, jakým způsobem co nejrychleji a nejefektivněji terapeuticky zasáhnout a mít tak vedle sebe čtyřnohého veselého partnera v plné síle co nejdéle.

Veterinární klinika Jitřní
Červánková 2280, Černošice
tel.: 771 150 260
info@vetjitrni.cz
www.vetjitrni.cz

MVDr. Petra Daňková
hlavní veterinární lékař

 

 

 

 

MVDr. Iva Trojanová PhD.
ortoped psů a koček