Jeden Strom: Na začátku jsme čelili povodni i bouřce

Ve druhém školním roce lesní mateřské školy Na dvorečku se tehdejší lesní klub opíral především o spolupráci s Asociací lesních mateřských škol, aby nasbíral zkušenosti ke svému provozu.

Čelili jsme různým nástrahám. V červnu 2013 povodním. Může se to zdát neuvěřitelné, ale i Dvoreček stojící ve svahu nad tratí v osadě pod lesem v Letech byl jimi dotčen. Rozvodněná Kejná neumožňovala bezpečný přístup do osady a viadukt pod tratí voda zatopila až po horní část dopravních značek.

 

Prázdniny mezi prvním a druhým rokem působení nám do cesty přinesly nečekanou událost. Letní bouře strhla zázemí a my jsme pár dní před zahájením nového školního roku sháněli a budovali zázemí nové. Také jsme už věděli, že původní kamna ho v třeskuté zimě pořádně nevytopí nebo že všudypřítomné bláto nás již opravdu nebaví. Z dnešního úhlu pohledu to byly provozní potíže, s nimiž jsme v začátečnickém nadšení vůbec nepočítali. Mnohému nás však naučily a dá se s trochou nadsázky napsat, že jsme jim dokázali čelit s pocitem, že nic není nemožné a vše zvládneme vyřešit.

Události všedních dní se naštěstí nedotkly života dětí v klubu. Poprvé jsme s rodiči a dětmi vyjeli na seznamovací pobyt do Slavonic. Od té doby jezdíme každý rok. Dál jsme prozkoumávali okolí, podařilo se nám navázat spolupráci se školkou Pipan pro sluchově postižené děti. Stali jsme se tak součástí vzdělávacího programu na podporu inkluze „all inclusive“. Od té doby patří do komunitního kruhu v našich školách i básnička ve znakovém jazyce.

„Ahoj, děti, kamarádi, hrát, učit se, uklízet a dělat půjdem spolu rádi.“

Už tehdy jsme věděli, že je pro nás důležité radovat se z toho, že jsme každý jiný a potřebujeme individuální přístup. A že třeba ne všichni můžeme mluvit slovy.

Zájem o Dvoreček se zvyšoval, proto jsme začali plánovat přípravu zázemí pro další třídu a hledat nové kolegy. Souběžně s tím se rodila myšlenka otevřít školu. Ale o tom zase příště.

Alena Laláková, ředitelka ZŠ a LMŠ Na dvorečku
Jeden strom, z. ú.
Komunitní centrum Jeden strom, z. ú.
www.jedenstrom.cz