Nová agentura bude propagovat Berounsko

Foto: Pavla Nováčková

Spolek Berounsko, z. s. byl založen na konci července letošního roku jako destinační agentura, která sdružuje subjekty z oblasti cestovního ruchu působící na Berounsku a Křivoklátsku.

Cílem je podpora turistického ruchu v těchto oblastech, jednotný informační servis či nabídka turistických balíčků. Činnost organizace by měla také vést k iniciaci nových projektů zaměřených na cestovní ruch jako například dobudování cyklostezek, vytvoření nových odpočinkových a relaxačních ploch, šetrné řešení dopravní obslužnosti ve frekventovaných lokalitách a další.

Zakládajícími členy jsou města Beroun, Králův Dvůr, Zdice a obce Tetín, Srbsko a Svatý Jan pod Skalou. „Uvědomujeme si, že potenciál našeho území je vysoký, ale bez správného přístupu k jeho rozvoji nemůže být plně využit. Naším cílem je vybudovat organizaci, která bude vytvářet prostor pro spolupráci všech zapojených subjektů,” uvedl berounský místostarosta Dušan Tomčo, který byl zvolen předsedou představenstva spolku.

(pan)