Na pouť na Tetíně se sjedou Ludmily

Ilustrační foto: archiv

Svatoludmilskou pouť pořádá od 16. do 17. září obec Tetín ve spolupráci s Římskokatolickou farností Beroun a Sdružením svaté Ludmily na Tetíně.

V sobotu začíná program v 10 hodin pěší poutí s následnou mší svatou. Ve 12:30 uskuteční celosvětový sraz Ludmil, obohacený přednáškou Jiřího Grygara či divadelním představením O Všudybylovi, a v 18 hodin varhanní a houslový koncert.

Na nedělní odpoledne je připraven den otevřených dveří ve farní stodole.

(pan)