Řevnice otevřou moderní sběrný dvůr

Ilustrační foto: archiv

V první polovině září se v Řevnicích v lokalitě Na Bořích otevře nově zrekonstruovaný a modernizovaný sběrný dvůr. Naplno se všemi službami bude sloužit veřejnosti od 1. října.

Provizorní sběrné místo v areálu Technických služeb se zruší 6. září. V prvních týdnech budou řevničtí občané prokazovat trvalé bydliště občanským průkazem, následně se budou moci zaregistrovat a poté již veškeré úkony řešit díky nové čipové kartě. Na novém sběrném dvoře se v souladu s chystanou legislativou a ekologickými trendy klade větší důraz na třídění odpadu, a to až na desítky druhů.

Obyvatelé Řevnic zde budou moci zdarma odkládat i plasty, papír, sklo, bioodpad, kovy – plechovky, elektroodpad, domácí spotřebiče nebo jedlé tuky a fritovací oleje, ale také nebezpečný odpad.

(pan)