Nominace na dobrovolníka kraje se přijímají do konce února

Foto: KÚSK

Soutěž Dobrovolník Středočeského kraje 2017odstartovala. Představitelé kraje, obcí, zapsané spolky, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení mohou nominovat osobnosti.

Již po sedmé se na krajském úřadu sejdou jména těch, kteří by dle nominujících měli být oceněni za za dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem je ocenit je za jejich úsilí bez nároku na odměnu.

Nominované osobnosti jsou vybírány ze sociální a zdravotní oblasti, z oblasti kultury, sportu a ochrany životního prostředí nebo výchovné a vzdělávací činnosti. Čtvrtou možností je ocenění za mimořádnou událost.

Návrhy na osobnosti přijímá do 28. února 2018 odbor školství, mládeže a sportu Středočeského kraje v pražské Zborovské ulici v obálce s označením názvu soutěže. Všechny posoudí komise složená ze zástupců kraje. Ke slavnostnímu vyhlášení soutěže dojde 28. března.

(red)