Editační mapa ukazuje výskyt kůrovce

Ilustrační foto: archiv

Středočeský kraj připravil pro odbornou veřejnost novou editační mapu pro evidenci výskytu kůrovce. Ta by měla pomoci výkonu státní správy lesa při zvládání kůrovcové kalamity.

Aplikace zajišťuje hlavně rychlejší předávání informací o kůrovcem napadených porostů. Zároveň slouží jako nástroj k následné kontrole a zachycení rizik ze včas nezpracovaného kůrovcového dříví.

Mapu mohou aktualizovat pouze oprávnění uživatele, tedy zejména zástupci z obcí s přenesenou působností a zástupci státního podniku Lesy ČR. Laická veřejnost si ji může prohlížet.

(red)