Neziskovky z Berounska projednají komunitní projekty

Ilustrační foto: archiv

Další setkání členů skupiny zaměřené na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání, tedy mimo školní systém, se uskuteční v Berouně ve středu 23. ledna. Půjde již o druhé jednání. 

Skupina vznikla v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Jednání proběhne v zasedací místnosti berounského úřadu od 14 do 16 hodin. Řídit ho bude vedoucí platformy Martina Kykalová. „Stěžejní téma budou možnosti naplánování komunitních projektů ze strany neziskových organizací,“ sdělila Kykalová.

V platformě, která je nepovinnou skupinou vytvořenou v rámci projektu, jsou zastoupeni pracovníci hned několika neziskových organizací na Berounsku. Například Člověka v tísni o.p.s., Farní charity Beroun, Pro zdraví 21 z.ú. či Rodinného centra Slunečnice a další.

V lednu se poprvé sejdou také členové další pracovní skupiny zaměřené na matematickou gramotnost. „Na únor jsou naplánovaná dvě setkání ředitelů zapojených základních a mateřských škol,“ doplnila manažerka projektu Jitka Štembergová. Z Berounska se do projektu přihlásilo rekordních 73 základních, mateřských a základních uměleckých škol, což je 93 procent všech těchto subjektů na Berounsku.

(pan)