V Berouně mohou navrhovat změny územního plánu

Ilustrační foto: archiv

Další změnu územního plánu, v pořadí třetí, připravuje město Beroun v roce 2020. Lidé mohou návrhy na změny územního plánu zasílat do konce letošního roku.

Město proto vyzvalo občany Berouna, fyzické či právnické osoby, které ve městě vlastní pozemky nebo nemovitosti a kteří chtějí navrhnout změnu územního plánu, aby tak učinili. O souhlasu s pořízením by mělo rozhodovat zastupitelstvo města na svém prvním zasedání v roce 2020.

O změnu územního plánu může požádat podle stavebního zákona každý občan města nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území Berouna. Návrh na pořízení změny musí obsahovat potřebné náležitosti tedy údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území města, údaje o navrhované změně využití ploch na území města a také údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele a důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny.

(pan)