Nemažte se s chlebíčky!

Nemažte se s chlebíčkyS Jaromírem Horáčkem, kolegou, který pro vás pravidelně připravuje sportovní stranu, jinak se skvělým kuchařem a odborníkem v gastronomii.

O cateringových službách se dá přemýšlet při mnoha příležitostech a v mnoha formách.  Třeba když si chcete zpříjemnit večer  a pozvete přátele na sklenku vína. Může vám ji nalít osoba znalá a v druhé ruce držet tác s chuťovkami, které pro tuto příležitost připravila cateringová společnost. V případě firemních schůzí se mohou oslovit profesionálové, místo aby sekretářka musela „mazat  chlebíčky“.

Co catering zahrnuje? Mluví se o něm už tehdy, kdy si nechám připravit obložené mísy?

Obloženou mísu lze brát jako součást cateringového servisu. Catering je vlastně určitý způsob gastronomických služeb, které je možné realizovat na místě zvoleném zákazníkem, v určeném čase a dle výše finančních prostředků.

Catering zajistí pohoštění, personál, inventář, také doprovodný program, pozvánky a třeba i dopravu pro zúčastněné. Vždy záleží na tom, co zákazník žádá. Firma může zařídit akci na klíč. Klient vysloví přání a catering je zrealizuje.

Co při přípravách společenské události za pomoci cateringové společnosti určitě neopominout?

Pokud se rozhodnete oslovit catering, aby zorganizoval jakoukoli událost, je důležité znát finanční limit, do kterého se musí vejít její rozpočet, kdy a kde by se měla akce uskutečnit, v jakém časovém rozmezí a stylu (grilování, svatba, firemní záležitost  nebo jen pozvání kuchaře domů, aby s vámi a pro vás uvařil).

Může se stát, že chcete uspořádat oslavu a jediné přání je, že by to měla být poslední sobota v měsíci. Už i s takovou informací se dá její příprava zajistit. Zkušení odborníci poradí a nabídnou ideálně několik variant pro výběr té nejpříznivější. Pokud chcete, aby bylo vše tak, jak si představujete, je dobré plánovat akci alespoň jeden měsíc dopředu.

Určitě je nutné smluvně ošetřit organizaci celé akce. Co by ve smlouvě nemělo chybět?

Doporučuje se uzavřít smlouvu o dílo pro poskytnutí cateringových služeb. Kromě zákonem daných náležitostí by měla obsahovat přesný popis průběhu akce a platební podmínky. Slouží k vyjasnění plnění a náhrad v případě neuskutečnění nebo odchylek od zadání apod. Měla by být pojistkou toho, že mezi zadavatelem a zákazníkem je jasno ve všech rovinách. Tak jako v každém jiném oboru.

Děkuji za odpovědi!

(bt)