Děti v Naší škole vyrůstají v jedinečné osobnosti 

Foto: z archivu školy

Důvod je snadný. Jdeme vlastní cestou – naše pedagogická koncepce je pružná a reaguje na potřeby dětí. Je zaměřená na osobnostní rozvoj a sebepoznání jedince. „Cílíme na tzv. měkké dovednosti, ale tak, aby děti po vědomostní stránce samozřejmě uměly vše potřebné. Pracujeme hodně na hodnotách, vztazích, známe jeden druhého a s dětmi si tykáme,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka školy Jana Havlíčková.

Vzájemné vztahy jsou založené na důvěře k žákům, velkém množství komunikace, respektu, zájmu a naciťování se na ně. To nese své ovoce. „Loňská deváťačka nám popisovala, jak bylo skvělé, že tu mohla být sama sebou. Cítila se být přijímána a respektována i s jiným stylem oblékání. Ani dnes se v nové škole nebojí říct svůj názor, i když je odlišný od ostatních.“

Právě k takovému profilu absolventa směřují všechny školní aktivity. Jsou zaměřené na překonávání sebe sama a připravují žáky do následného života. Vítáme zvídavé žáky, kteří mají chuť se učit, tvořit, objevovat, spolupracovat, mají blízko k přírodě a nebojí se fyzické námahy. Rozvíjíme v nich kritické myšlení, diskusi a tvoření dohod, učíme je organizovat jejich život a posouvat limity, nacházet jejich talent, přirozeně komunikovat v cizích jazycích a pečovat o jejich fyzické a duševní zdraví. Vedeme je k celostnímu a celoživotnímu rozvoji. Díky slovnímu hodnocení nemají strach ze známek, pracují se zpětnou vazbou.

Ze školy může klidně vzejít další Einstein stejně jako nový Leonardo. Rozvíjíme hlavu, tělo i duši. Naši žáci odcházejí na gymnázia, odborné střední školy s maturitou i učební obory – je to pestré jako oni sami. Má dítě na něco talent? Pojďme ho podpořit a rozvinout, vytvořit mu prostor.

Škola je ideální pro ty, kdo upřednostňují menší kolektiv – počet dětí na třídu je 14 až 16. Základ výuky probíhá dle ročníků, na řadě projektů se podílejí třídy společně. Angličtina na druhém stupni je dělena dle úrovně zvládnutí jazyka, aby se pokročilejší žáci nenudili, a naopak méně zkušení šli tempem, které potřebují. Druhým cizím jazykem je španělština či němčina. Výuka začíná v 8.30 a odpolední u vyšších ročníků končí v 15.00. Dojíždět do školy z větší vzdálenosti zvládají i mladší děti, starší si je berou pod svá ochranná křídla. Dle zpětné vazby od rodičů je vidět, jak se tímto přirozeně osamostatňují a přebírají zodpovědnost. Kvitují také činnost školní psycholožky.

KONTAKT
Naše základní škola Liteň
Pode Zděmi 402
608 309 887
sekretariat@naseskola.eu
www.naseskola.eu

PROHLÍDKY A ZÁPIS
Den otevřených dveří: v listopadu 2024 nebo individuálně
Zápis: 8. 4.

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Kapacita školy 120 dětí v 1. až 9. ročníku

VÝUKA JAZYKŮ
Angličtina, němčina, španělština, 1x týdně lektor angličtiny v družině

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ano. Jsme škola praktikující inkluzi. Žáky podporují asistenti a školní poradenské pracoviště – školní psycholožka, speciální pedagožka, metodička prevence a výchovná poradkyně.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Školní slavnosti ke koloběhu roku. Kroužky: hudební, stolní hry, hobby horse, keramika

DOPRAVA
Vlak ze Zadní Třebaně Bus z Berouna

PROVOZNÍ DOBA
8.00–16.00

ŠKOLNÉ
66 000 Kč/rok