Česko-anglické Bambinárium: NEJ vzdělávací program 

Mateřská škola Bambinárium Řevnice je součástí sítě soukromých mateřských škol už 18 let. Nabízíme vzdělávání pro děti předškolního věku i program pro ty nejmenší, dvouleté. Jsme řádně registrovaní pod MŠMT, čímž splňujeme požadavky školského zákona ČR. Máme čtyři provozovny: jednu v Praze Na Homolce, další tři v Řevnicích.

Děti jsou rozdělené podle věku do 12členných skupin s minimálně dvěma učitelkami. Tím zajišťujeme kvalitnější výuku a individuální přístup. Při komunikaci s nimi vycházíme z alternativní metody Marie Montessori, založené na partnerském vztahu, důvěře, vedení k samostatnosti a kritickému myšlení. České učitelky spolupracují s rodilým mluvčím. Jeho přítomnost při všech činnostech i na výletech vede k nejlepším výsledkům učení angličtiny. Klademe důraz na prožitkové učení, lesní program a výlety za kulturou, které přirozeně budují nové znalosti a dovednosti.

V rámci lesního programu chlapce a děvčata denně vzděláváme v krásné poberounské přírodě. Děti milují bádání, putování, naučné stezky a průzkumnictví. Když k tomu přidáme výlety vláčkem na výstavy a kulturní akce do Prahy, jsou spokojené a šťastné. I když s nimi trávíme nejvíce času v lese, seznamujeme je také s moderními technologiemi, kterým se při přestupu na základní školu nevyhnou. Od roku 2023 nám k tomu pomáhá interaktivní výukový program.

Mezi rodiči je oblíbená mobilní aplikace Školka do kapsy. Jejím prostřednictvím nahlížejí do denního programu a vidí činnosti ve školce díky aktuálním videím a fotografiím. Mohou se podílet i na výběru výletů, výcviků a dalších akcí. Nezapomínáme ani na hudební nauku (pomocí Hudební školy Yamaha) a využíváme nabídky místních a regionálních sportovních středisek k plaveckým a lyžařským kurzům. Odpoledne jsou možné zájmové činnosti a kroužky přímo ve školce.

S odborníky zajišťujeme pravidelnou logopedickou depistáž, kontrolu zraku a prevenci zubního kazu. Jíme zdravě a poradíme si s individuálními stravovacími potřebami. Pro děti a jejich rodinné příslušníky organizujeme divadelní představení, zábavná odpoledne, oslavy, workshopy, tvořivé dílničky a další akce. „Vždy se snažíme naslouchat potřebám a požadavkům rodičů i dětí. Za ta dlouhá léta, co jsme tady, víme, že nejdůležitější pro děti je podnětné a příjemné prostředí. To lze zajistit pouze stabilním, inteligentním a empatickým týmem lidí, kteří milují děti a svou práci. To jsme my v Bambináriu.“

KONTAKT
Řevnice, Československé armády 139
602 115 192, 775 665 090
msbambirevnice@volny.cz
www.bambinarium.cz 

PROHLÍDKY A ZÁPIS
Zápis: 15. 5. (jinak kdykoliv během roku)
Den otevřených dveří: kdykoliv na žádost rodičů

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Třída nejmladších dětí s max. kapacitou 12 dětí (2–3 roky).
Druhá třída maximálně 12 dětí (3–4 roky).
Třetí skupina maximálně 12 dětí (4–5 let).
Třída nejstarších dětí 12 dětí (5–6 let).
V každé třídě jsou tři pedagogové.

VÝUKA JAZYKŮ
Angličtina vedená rodilým mluvčím každý den

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Ano, školka přijímá.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Nejrůznější kroužky, plavecké a lyžařské kurzy, pravidelně měsíčně odpolední zábavné akce pro rodiče a děti, divadelní představení v MŠ. V období letních prázdnin příměstské a pobytové tábory.

DOPRAVA
Žst. Řevnice i autobus (10 minut)

PROVOZNÍ DOBA
7.30–17.30

ŠKOLNÉ
3450–8000 Kč/měsíc dle věku dětí a četnosti docházky