MŠ Řevnice: Děti milují náš Barevný strom poznání 

Jde o školní program, který plně vystihuje naši filozofii: „Každé dítě, tak jako strom, má svůj kořen, je jedinečné, má své názory a je jedinečnou osobností. Tak jako v korunách stromů jsou větve propletené do větví okolních stromů, tak i dítě ve skupině jiných dětí je propojeno s dětmi a dokáže přijímat jejich názory, bere ohledy na jejich potřeby. Jeden strom bez druhého nemůže žít. Jedno dítě s druhým dítětem v mateřské škole tvoří pouto pro spolupráci, kooperaci a komunikaci s ohledem na svou individualitu.“

Školka je umístěna v prvorepublikové vile, která je upravená pro děti předškolního věku. Má své jedinečné kouzlo a ducha. Děti mohou během chvilky navštívit náměstí, les, park s potokem, lesní divadlo i řeku Berounku. Z vyššího patra budovy je nádherný výhled do údolí řeky a na celé město. Na protějším kopci vykukuje i hrad Karlštejn.

Naší velkou předností je rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy. Je rozdělena na dvě části: stinnou díky lesíku s altánem a travnatou plnou slunce s atypickým, zastřešeným pískovištěm. Obě části doplňují moderní průlezky i klasický kolotoč a houpačky. Děti navíc rády „okupují“ zahradní domky. Veškeré přírodní bohatství využíváme s dětmi ke hře, poznávání a k environmentální výchově. Svépomocí budujeme přírodní herní prvky, pěstujeme květiny a bylinky, umisťujeme hmyzí hotely a krmítka pro ptáky.

Díky menším skupinám máme k našim malým svěřencům blíže a můžeme se jim věnovat osobněji. Největší třídou jsou Žabičky. Nachází se v přízemí vilky s největší kapacitou 21 dětí. V roce 2013 jsme ji vystavěli s pomocí evropských fondů a vybavili nábytkem, pomůckami a interaktivní tabulí. Navíc má přímý vstup na zahradu, což je skvělé například při ranním cvičení, kdy jsme v kontaktu s přírodou.

V obou vyšších patrech jsou propojená třídní studia, vždy jedno větší a menší. Zasunovací dveře je umí oddělit, ale zároveň třídy otevřít. Děti se proto potkávají, spolupracují, scházejí při ranních i odpoledních hrách. V prvním patře najdete Berušky s 18 dětmi a Medvídky se čtrnácti. O patro výše sídlí Sovičky s patnácti dětmi a Motýlci s osmnácti. Všechny si u nás pochutnávají na domácí kuchyni. A pokud je třeba, zajišťujeme jim logopedickou péči.

Oblíbená je také dětská skupina Myšky, která při naší školce funguje na řevnickém náměstí. Vejde se do ní až 20 dětí.

KONTAKT
Řevnice, Mníšecká 676 604 847 815
msrevnice@centrum.cz 
www.msrevnice.cz

PROHLÍDKY A ZÁPIS
Den otevřených dveří: 10. 4., 9.30–11.30, 14.30–16.00
Zápis: 13. 5. v budově MŠ

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ
Kapacita MŠ 86 dětí, DS při MŠ 20 dětí. 11 pedagogů, 2 asistentky, 4 pečující osoby

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Integrujeme do klasických tříd.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Všechny aktivity v rámci školy, hravá angličtina, keramické tvoření, cvičení v TJ Sokol.

DOPRAVA
st. Řevnice i autobus (5 minut)

PROVOZNÍ DOBA
7.00–17.00

ŠKOLNÉ
Školní rok 2023/2024: 900 Kč
Stravné: 1000 Kč