Města mají v plánu instalovat fotopanely na čističky a další objekty

Ilustrační foto: ICP

DOLNÍ POBEROUNÍ – Města v údolí Berounky vytipovala další místa, kde mají v plánu instalovat fotofoltaické zdroje. Vytipovaná místa pro solární panely mají připravené Černošice a Řevnice.

V Černošicích byla pro instalaci FVE vybrána střecha pošty u městského úřadu, střecha sportovní haly a plochy v areálu čistírny odpadních vod. Jak uvedl v místním zpravodaji vedoucí odboru investic a správy majetku Jiří Jiránek, celkově bude osazena FVE o výkonu 233,25 kWp. Elektřina bude primárně určena pro vlastní spotřebu města. Celkové náklady projektu dosahují 16,3 milionu korun, dotace, o kterou město požádalo, pokryje nejvýše 4,8 milionu korun.

Řevničtí radní schválili zadání projektu na umístění malých fotofoltaických zdrojů na střechu budovy čistírny odpadních vod a vodních zdrojů u Berounky. Opatření vzešlo z výsledků místní energetické koncepce. „Díky fotopanelům se pokryje denní spotřeba obou objektů,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš Smrčka.