Na skok k bájnému Šemíkovi

Neumětely se na první pohled nijak výrazně neodlišují od jiných obcí Berounska. Díky Aloisi Jiráskovi je však po celé republice znají již děti školou povinné. Ve Starých pověstech českých totiž představují domov smělého vladyky Horymíra a jeho věrného oře Šemíka.

Patrně jako první písemně zachytil pověst o Horymírovi a Šemíkovi v 16. století Václav Hájek z Libočan. Autor Kroniky české, toužící veškeré události opatřit konkrétním letopočtem, bájný příběh zasadil do let 846 až 847. Ať už si však o pisateli a věrohodnosti jeho vyprávění myslíme cokoliv, Horymírova koně Šemíka stále vnímáme jako symbol odvahy a věrnosti. Neohroženým skokem údajně zachránil svého pána před jistou smrtí, sám ovšem následkům vzniklých zranění podlehl.

Kůň, přítel člověka
„V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží.“ Právě takový text čteme na pomníku Horymírova koně Šemíka, jenž se nachází poblíž farního kostela. Jak dosvědčuje obecní kronika, údajný hrob Šemíka se těšil takřka zbožné úctě místních obyvatel, kteří jej chránili v různých historických etapách i situacích. S pomníkem je také spjata nejedna legenda. Kdyby prý kupříkladu někdo pohnul s náhrobním kamenem, stihlo by obec velké neštěstí. Současný pomník, rozkročený nad zmíněným kamenem, vznikl roku 1887 a je památkově chráněný. Vaší pozornosti by neměl ujít ani nedaleký kostel sv. Petra a Pavla. K jeho výstavbě došlo již ve 14. století. Svou dnešní podobu ovšem získal teprve v časech baroka. Nejstarší část současné stavby představuje presbytář s uzoučkými gotickými okny na východní straně svatyně. Rovněž tento objekt navíc pojí pověst s bájným Horymírem. Poklad slavného vladyky je prý totiž zakopán přímo pod prahem neumětelského chrámu.

Neokoukané pohledy na Hřebeny
Kromě poutavé (pre)historie a mnoha legend se Neumětely chlubí také malebnou okolní přírodou. Byla by proto škoda nevydat se tu alespoň na krátký výlet. Obec je doslova ideálním výchozím bodem k poznání přírodní památky Housina, přibližně 6 kilometrů dlouhého hřbetu táhnoucího se k Všeradicím. Z Neumětel nás povedou nejprve červené turistické značky, které těsně pod vrcholem Housiny vyměníme za modré. Předmětem ochrany jsou na Housině hercynské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy a polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích. I když nejste právě přírodovědci, jistě vás pohladí po duši už jen samotná procházka po hřebeni. V období vegetačního klidu, jako třeba právě nyní, vás navíc na některých místech potěší daleké výhledy jak severním, tak jižním směrem.

Mlsání zcela bez výčitek
Pokud své kroky svěříte pod patronát modrých turistických značek, pak ze hřbetu Housiny sejdete do Všeradic. Obec s necelými 500 obyvateli je rodištěm Magdaleny Dobromily Rettigové, české buditelky, kterou širší veřejnost zná především jako autorku proslulé Domácí kuchařky. Slavnou rodačku připomíná místní Dvůr Všerad prostřednictvím Galerie a muzea M. D. Rettigové. Propagátorku české kuchyně můžete tematicky oslavit třeba také návštěvou zdejšího hostince či pivovaru. Jinou možností je kavárna Somnium vedle vlakové zastávky, jež se pyšní vlastní cukrářskou výrobou. Že se v rodišti nejslavnější české kuchařky dopustíte menšího dietního přešlapu, vám nikdo nemůže mít za zlé.

Praktické informace
Trasa
Neumětely, ž. st. – Neumětely, nám. (1,5 km) – Housina, rozc. (3 km) – Housina, hřeben (3 km) – Všeradice, ž. st. (3 km). Celkem 10,5 km.

Doprava
Vlakové zastávky Neumětely a Všeradice se nacházejí na jednokolejné železniční trati vedoucí ze Zadní Třebaně do Lochovic.

(kch)