Na cestu s královským průvodem se vydá císařovna Eliška

BEROUNSKO – První červnový víkend bude na Berounsku patřit průvodu české královny a císařovny římské Elišky, která poputuje v doprovodu vévody Štěpána II. Bavorského z Králova Dvora přes Beroun a Tetín až do Srbska.

Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání a těšit se můžete na bohatý dobový program.

Co čeká návštěvníky obcí, kde se zastaví císařský průvod?

Sobota 3. června 2023

Králův Dvůr – zámek 9:30 – 13:00 hodin

9:30 hudba flétny
9:40 dobová hudba Milvus
9:50 kejklíř Rudy Harden

10:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU

přivítání průvodu, bubenická show, šermířské souboje, přivítání průvodu představiteli města, zdravice císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi

11:00 odjezd Královského průvodu
11:00 dobové tance Lukretia
11:10 dobová hudba Milvus
11:20 Gladius – turnaj Blaničtí rytíři
11:30 loutkové divadlo – pohádka
12:10 kejklíř Rudy Harden
12:25 dobová hudba Milvus
12:35 historické tance Lukretia
12:45 kejklíř Rudy Harden

Beroun – náměstí 12:00 – 17:00 hodin

12:00 dobové tržiště, předvádění řemesel s dílničkami – kořenářka, svíčkařka, písař, dráteník, caletnictví, mlynář, krajkářka, nožíř, řezbář, kovář, přadlena, keramika (Muzeum Berounské keramiky)

13:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU

přehlídka praporů, bubenická show, přivítání průvodu představiteli města, zdravice císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi

13:30 rytířský turnaj SHŠ Lepus
14:20 velká papírová bitva o hrad pro děti
15:00 odjezd Královského průvodu
15:15 komentovaná vycházka Berounem s průvodkyní Muzea Českého krasu, začíná se u Jenštejnského domu, Husovo náměstí čp. 87 (Muzeum Českého krasu) a končí se u Muzea berounské keramiky
16:15 pohádka O Budulínkovi v zahradě Muzea berounské keramiky

Tetín – centrum 14:00 – 18:30 hodin

13:00 jarmark a foto koutek u stánku Muzea Tetín
15:00 vernisáž výstavy Soukromý vesmír (Petr Hejný) v kostele sv. Jana Nepomuckého (Sdružení sv. Ludmily)
15:45 vystoupení dobové hudby Miritis
16:45 vystoupení kejklíře Filipa

17:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU

zdravice dětí (sbor Tetínské hlásky), zdravice rychtáře, císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
bubenická show, dobové tanečnice a rytířský trunaj na počest císařovny (SHŠ Alotrium)

18:00 hostina, čili opékání buřtů v táboře královské gardy s rytíři i panoši, ke které bude hrát dobová hudba Miritis

Neděle 4. 6. 2023

Srbsko – Camp Srbsko 14:00 – 16:00 hodin

12:00 dobové řemeslné stánky
dráteník, keramika, ražba mincí, kořenářka a krajkářka, u vybraných stánků si i návštěvníci budou moci vyzkoušet svou zručnost
13:00 sokolník – ukázka práce s dravci
13:15 hod sekerou, střelba z luku

14:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU

zdravice rychtáře, císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
přehlídka praporů, bubenická show, rytířské souboje, dobové tance

15:00 rytířský turnaj SHŠ Lepus
15:30 ukázka práce sokolníka
15:45 velká papírová bitva o hrad pro děti