Mladý výtržník za zničený teploměr zaplatil

Foto: www.dobrichovice.cz

Před dvěma lety v roce 2015 došlo k vandalskému zničení původní sochy teploměru před baráčnickou Rychtou ve Vítově ulici v Dobřichovicích. Dobrou zprávou je, že viník byl odhalen a veškerou škodu už uhradil.

Komisi pro projednávání přestupků se brzy po činu podařilo najít viníka, který se k činu nejen přiznal, ale zároveň se i omluvil a veškerou vzniklou škodu se zavázal uhradit. Od té doby dodržoval po celou dobu splátkový kalendář, dohodnutou částku celou zaplatil, a to dokonce s malým předstihem.

Bylo by samozřejmě lepší, kdyby k této situaci vůbec nedošlo, ale snad se tento mladý člověk z toho na zbytek života poučí.

Zdroj: Informační list Dobřichovice