Lužičtí Srbové zavítají do Srbska u Berounky

Historicky první setkání občanů Srbska proběhne o nastávajícím víkendu s lužickosrbskou obcí Puschwitz (Bóšicy).

Delegace z této obce přijede do Srbska navázat přátelství a stát se partnerskou obcí. Puschwitz má cca 880 obyvatel s mnoha spolky, podnikateli a řemeslníky. Padesát procent obyvatel této obce se hlásí k lužickosrbské národnosti a aktivně pěstuje lužickosrbskou kulturu a jazyk. S okolními vesnicemi patří k jádru sídelní oblasti Lužických Srbů. Velmi dobře rozumí češtině, a tak by neměly existovat žádné jazykové bariéry.

K prvnímu kontaktu dojde v sobotu 20. září v 17 hodin na návsi u lípy, v případě špatného počasí v kulturním domě. Pobyt srbských přátel doplní hudba, vystoupení dětí a žáků z mateřské a základní školy i občerstvení.

A proč si srbečtí vybrali přátele z Lužického Srbska? Historikové uvádějí, že název obce Srbsko pochází zřejmě od kněžny Ludmily, která byla zavražděna na Tetíně a pocházela z Lužického Srbska. Její družina se potom usídlila u brodu řeky Berounky, a tak vznikl název Srbsko.

(red)