Lidé mohou připomínkovat Plán rozvoje sportu města Černošic

Sportovní hala v Černošicích Foto: Petra Stehlíková

ČERNOŠICE – Až do konce listopadu může černošická veřejnost připomínkovat strategický dokument Plán rozvoje sportu města Černošice na roky 2022 až 2028. Následně 30. listopadu by měl být dokument předložen černošickému zastupitelstvu k projednání.

Hlavním záměrem zpracování plánu je analýza současného stavu, identifikace potřeb města a obyvatel a stanovení strategických cílů, priorit a opatření. Plán bude sloužit jako možný nástroj při rozhodování vedení města v otázkách rozvoje a podpory sportovních aktivit, investic do sportu a sportovní infrastruktury. Plán je zveřejněn na webových stránkách města a připomínky lze zasílat na email adela.cervenkova@mestocernosice.cz.