Lety získaly dvacet milionů na školku

Ilustrační foto: archiv

Dvacet milionů korun se v rámci dotace z Ministerstva financí podařilo v květnu získat obci Lety. Dotace je určena na výstavbu nové budovy mateřské školy.

V následujících dnech ministerstvo informovalo o registraci akce a zároveň o dokladech, které obec bude muset doložit k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jedná se zejména o pravomocné stavební povolení, kopii smlouvy o dílo na realizaci akce a dokumentaci k průběhu zadávacího řízení. Nová mateřská škola by měla být zkolaudována do července 2020, nacházet se má na Karlštejnské ulici.

(pan)