Lety podpoří spolky pracující s mládeží

Ilustrační foto: ICP

Čtvrt milionu korun vyčlenila letovská radnice pro organizace, které pracují s dětmi a mládeží. Jde o podporu pravidelné činnosti dětí a mládeže nejen v místních, ale i okolních spolcích.

Částka byla poměrově rozdělena dle počtu dětí s trvalým pobytem v obci Lety působících v jednotlivých klubech. Nejvyšší počet dětí má TJ Sokol Lety, který obdržel 161 111 korun.

Celkem 24 malých Letováků navštěvuje FK Lety, který získá 44 444 korun. Neptun Klub Řevnice eviduje 12 Letováků, dostane 22 222 Kč. SDH Lety na 7 dětí, obdrží částku 12 963 Kč. Do Junáku Dobřichovice na tři letovské děti poputuje 5 556 Kč.

Posledním podpořeným spolkem je Fenri – klub sportů, který získá 3 704 Kč.

(pan)