Lety a Skuhrov přivítají nové občánky

Ilustrační foto: archiv

Vítání občánků se během dubna uskuteční hned v několika obcích dolního Pobeoruní a Podbrdska. Starostka Letů Barbora Tesařová přivítá nové občánky v sobotu 22. dubna.

Vítání se uskuteční v sále U Kafků od 10 hodin. Rodiče, kteří se akce chtějí zúčastnit, se mohou přihlásit na radnici.  Skuhrov přivítá nové občánky o týden později, v  sobotu 29. dubna.

Rodiče, kteří budou mít o tuto společenskou akci zájem, žádá tamní radnice, aby se dostavili na úřad k vyslovení písemného souhlasu. Na vítání budou pozvány děti s trvalým pobytem na území obce ve věku do jednoho roku.

(pan)