Lety podpoří spolky pracující s mládeží

Ilustrační foto: archiv

Letovská radnice vyhlásila dotační program na podporu činnosti organizací pracujících s dětmi. Žádost o dotace  mohou organizace podávat do 28. února 2020, zbývá tedy deset dní.

Cílem Programu je podpora zapojení co nejširšího okruhu dětí a mládeže trvale žijících v obci Lety do kvalitního naplnění volného času, rozvíjení jejich osobnosti, fyzické zdatnosti, sportovních dovedností a současně prevence negativních společenských jevů. Obec na tyto účely vyčlenila v letošním roce čtvrt milionu korun.

Dotaci lze poskytnout na podporu pravidelných aktivit spolků, jejichž činnost je vyvíjena na území obce Lety nebo na území přímo sousedících obcí. Podmínky lze najít na webu obce.

(pan)