Lávka pro chodce a cyklisty bude brzy dokončena

Lávka v Radotíně Foto: z archivu MČ Praha 16

RADOTÍN – Výstavba nové lávky pro chodce a pěší, která bezpečně spojí centrum Radotína s oblastí škol a sportovišť, bude brzy hotová. Již od začátku září by měla sloužit veřejnosti.

Nedávno bylo zhotoveno odbednění zbývající části mostovky a podesty schodiště nad ulicí. Po odbednění byly provedeny drobné opravy povrchů betonové části a opravy nátěrů ocelové konstrukce. Následně byla provedena montáž podélného odvodnění mostovky, které se nachází mezi ocelovou konstrukcí.

Lávka vede od ulice Na Betonce k podchodu pod železniční tratí u restaurace Rozmarýn a vyúsťuje do ulice Ke Zděři.