Sport musí být kromě řehole též zábava

LETY – Už jen deset let – a bude stoletý. FK Lety se prodral celou svou historií se vztyčenou hlavou. Překonal také nástrahy dnešní doby, které se snaží odvádět děti a mládež od sportu. Povídali jsme si s jeho sekretářem Jiřím Kárníkem.

Váš klub letos slaví krásných 90 let. Jak vznikl a čím se může aktuálně pochlubit?
Fotbalový klub v Letech byl založen několika nadšenci v roce 1933 jako Letovský SK. Během své existence se stal součástí letovského Sokola a pod názvem Sokol Lety – oddíl kopané působil až do roku 1992. V tomto roce se fotbalový oddíl osamostatnil a působil do roku 2016 jako Fotbalový klub Lety. Od té doby funguje až do dnešních dnů jako FK Lety.

Náš klub prošel za dlouhých devadesát let několika obdobími vzestupů a pádů, ale vždy povstal jako pták Fenix z popela a nastartoval novou éru. Před čtyřmi roky prošel velkou modernizací, staré nevyhovující kabiny nahradily nové moderní reprezentativní kabiny, hráčům jsou k dispozici dvě travnatá hřiště a malá tréninková plocha s umělým povrchem. Je se čím chlubit. Náš klub dlouhodobě provozuje a rozvíjí fotbal ve všech věkových kategoriích, a to nejen ve formě výkonnostní, ale i rekreační.

Jaký je zájem dětí o fotbal a o pohybové aktivity vůbec?
Dnešní doba není pro sport jednoduchá. Úbytek sportující mládeže je v posledním desetiletí alarmující. Ubývá mladých sportovců hlavně v pubertálním věku, pociťujeme to napříč kategoriemi od žáků až po dorost. V těchto letech dochází k působení jiných vlivů. Přibývají další zájmy, a určitě se na tom podepisuje i lenost jako taková. Děti se nyní méně hýbou a menší kluby budou mít vbrzku velké problémy, aby vůbec mohly hrát soutěže. Fůra kluků během nedávné covidové doby skončila.

Našli jste recept, jak získat nové členy?
FK Lety se snaží podporovat mimo jiné harmonický rozvoj mládeže. K harmonii nenahraditelně patří i zdravý pohyb a aktivní životní styl. Chceme též přispět k eliminaci negativních faktorů, které na mladou generaci působí. Cílem je zapojit do sportovních aktivit co největší počet dětí a mládeže, a to formou a způsobem, který je jim blízký. Právě fotbal jako nejuniverzálnější a nejpopulárnější sport rozšířený po celé planetě, díky své popularitě a všeobecnému zájmu veřejnosti a médií, může sehrát při dosažení tohoto cíle pozitivní úlohu. Naší snahou je podporovat nadějné děti a nabídnout jim možnost, jak smysluplně a užitečně využít volný čas. Dlouholetá, mravenčí, poctivá práce s mládeží přináší své ovoce, za poslední rok se nám do týmů přípravek přihlásilo okolo třiceti dětí nejen z Letů, ale i blízkého okolí.

Co je důležité pro to, aby oddíl zůstal pohromadě, případně byl ještě početnější?
Snažíme se vytvářet našim hráčům takové podmínky, aby je to bavilo. Velmi důležitá je úroveň trenérů a to, aby se hráči na tréninky těšili a aby po “odpracování” tréninkové dávky měli chuť si se spoluhráči na chvíli sednout a tzv. “udělat” partu. Sport musí být kromě řehole též zábava.
Je jasné, že kromě party je nutné vybudovat takové zázemí, které odpovídá požadavkům doby, kvalitní hrací plochy, reprezentativní šatny, klubovnu, kde se hráči, rodiče, funkcionáři a hosté mohou posadit a rozebrat aktuální situaci v klubu. O kompletně novém zázemí jsem mluvil v úvodu. Schází se u nás široká veřejnost nejen z Letů, ale i z okolí. To je přidaná hodnota, kterou klub přináší nejen svým členům, ale obci a veřejnosti.

Jaké máte plány do nejbližší budoucnosti?
Chtěli bychom pokračovat v náboru dětí, podpoře a rozvoji jejich sportování a zapojení co nejširší veřejnosti práce v našem klubu. A také pokračovat v působení našich týmů v krajských soutěžích, jak nás k tomu zavazuje dlouholetá tradice našeho klubu.

Přijímáte kromě dětí i dospělé?
Ano. U malých dětí je výhodou, že si můžete vychovat svěřence dle vlastních představ a potřeb, ale je to pochopitelně běh na dlouhou trať.
V současné době probíhající krátké fotbalové prázdniny našich nejmenších svěřenců utne 14. srpen, kdy začíná letní fotbalový kemp. Ten vyvrcholí v sobotu 19. srpna turnajem, kterým přípravka zahájí den oslav u příležitosti výročí devadesáti let od založení fotbalového klubu v Letech. Následující týden začínáme s pravidelnými tréninky, každé úterý a pátek od 17 hodin v našem areálu.
Dospělí se též mohou přidat a zapojit, ale vzhledem k tomu, že náš klub dlouhodobě působí na úrovni krajských soutěžích, je třeba mít určitou herní kvalitu. Více na webu fklety.net.

Další rozhovor s některým z klubů v našem regionu najdete v rubrice Sport už ve středu 9. 8.!

Předcházející:
Jan Švéd: Spolupráce nejen se sokoly nese své ovoce