Kraj podpoří oslavy výročí narození Karla IV.

karlstejnStředočeský kraj chce finančně částkou 400 tisíc korun podpořit oslavy 700. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků Karla IV. Dojde k nim příští rok.

„Po schválení zapojení kraje do projektu v létě 2014 jsme nyní na Radě kraje udělali další krok – doporučili jsme středočeským zastupitelům, aby souhlasili s finanční podporou oslav částkou 400 000 korun,“ konstatoval středočeský hejtman Miloš Petera.

„V rámci této akce, kterou podporuje Czechturism i Asociace krajů ČR, dojde k propagaci našeho kulturního dědictví i souvisejících turistických produktů,“ doplnil radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Toto výročí si v rozsáhlém projektu připomene i Spolek Otec vlasti Karel IV., který je iniciátorem oslav a členem prestižní Národní komise, která výročí na národní úrovni zaštiťuje a koordinuje. Cílem je rozšířit povědomí o Karlu IV., jeho přínosu pro Evropu 14. století, zdůraznit císařovy diplomatické schopnosti jako protiváhu agrese a válek.

Pro propagaci Středočeského kraje budou využity zejména modul Středočeský kraj za vlády Karla IV., multimediální průvodce a putovní výstava.

Projekt „Putování za Karlem IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození“ má vícezdrojové financování. Necelých 75 milionů Kč půjde z větší části z Integrovaného operačního programu.

(red)