Kraj ocení dobrovolníky. Tipy můžete zaslat i vy

Znáte někoho ve svém okolí, kdo se dlouhodobě a aktivně věnuje dobrovolnické práci? Do konce února ho můžete nominovat na titul Dobrovolník Středočeského kraje 2017.

Nominované občany za dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci bude Středočeský kraj oceňovat již po sedmé. Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají, kde je třeba.

Nominovaní mohou působit například v sociální a zdravotní oblasti, v oblasti kultury, sportu a ochrany životního prostředí nebo vést výchovnou a vzdělávací činnost. Kraj současně uděluje i cenu za činnost při mimořádné události.

Návrhy lze zasílat do 28. února na adresu Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Obálku je třeba označit heslem Dobrovolník Středočeského kraje 2017.

Návrhy bude během března posuzovat komise složená ze zástupců Středočeského kraje, Krajského úřadu, neziskových organizací působících na území kraje a dalšíc. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 28. března od 10.00 hodin v budově Krajského úřadu Středočeského kraje.

(pan)