Koňadra, kos a modřinka navštěvují v zimě naše zahrady nejčastěji

Nejčastějším ptačím návštěvníkem našich zahrad je sýkora koňadra. Foto: Alena Vanzurová

Dolní Poberouní – Na 91 krmítkách ze sta uvidíte na našich zahradách sýkoru koňadru, ujišťuje Petr Stýblo ze Svazu ochránců přírody. Druhým zimním nejpočetnějším ptačím obyvatelem zahrady je podle ornitologa kos černý.

“Kos se vyskytuje na 86 zahradách ze sta. Hned za ním, o jediné procento méně, obsazuje zahrady a krmítka sýkora modřinka,” uvedl ornitolog v prosincovém Zpravodaji třebaňských a rovinských občanů a chatařů.

Za touto silnou trojkou je podle něj docela prázdno, ale asi by nebylo, kdyby lidé uměli rozeznat od sebe vrabce. “Vrabce sice pozná každý, ale ne každý už umí rozlišit vrabce domácího od polního,” uvádí Stýblo.

Sýkora koňadra. Foto: Alena Vanzurová

Vrabec bez udání druhu se vyskytuje na 81 % zahrad, ten domácí pak na 53 a polní na 47 zahradách ze sta. Častými hosty jsou podle odborníka rovněž brhlík (55 %) a strakapoud (65 %). No, a kdo má kromě krmítka také slepice, toho u nás mimo vrabců navštíví hrdlička zahradní (45 %). Lze docela dobře předpovědět i výskyt dalších druhů zahradních ptáků, jako jsou červenky (39 %), stehlíci (35 %), zvonci (42 %), straky (37 %) či sojky (32 %). Naopak, absolutně nelze předem vědět, zda k nám letos přiletí hodovat ptáci ze severu, jako jsou drozdi kvíčaly, jíkavci, či dokonce přebarevní exotičtí brkoslavové.

Jak ptáky do zahrady nalákat?

“Stačí tři druhy krmení: slunečnicová semínka, hovězí či skopový lůj a jablka. Jablka přilákají kosáky, kvíčaly a vzácně i brkoslava,” uvádí ornitolog s tím, že ideální je, když pár jablek zůstane na stromě, kam pověsíte i lůj, na který nedosáhne kočka. A pokud nesněží, dáte i nějaká semínka kromě do krmítka také na zem.

Pozor, aby v blízkosti krmítka nebyl žádný úkryt, kam by se kočka mohla schovat, varuje odborník. “Krmítko je nutné jednou za týden vyčistit, zbavit veškerých zbytků potravy a ptačího trusu. Jinak by se mohlo stát zdrojem různých ptačích parazitů,” dodal Petr Stýblo pro Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů.