KoKo má zlepšit komunikaci úřadu s občany

Ilustrační foto: archiv

Pracovní skupina pro komunikaci s občany funguje nově v obci Hlásná Třebaň. Její vznik inicioval nově zvolený zastupitel Jiří Krátký, který pro ni vymyslel pracovní zkratku KoKo.

„Od začátku v zastupitelstvu usiluji o změnu, kterou je zlepšení komunikace úřadu s občany. Jsem pro maximální otevřenost a transparentnost fungování zastupitelstva i úřadu,“ vysvětlil v místním zpravodaji, proč byla tato skupina vytvořena.

Navíc byl vytvořen facebookový profill obce, kde se zastupitelé snaží obsáhleji informovat o dění na zastupitelstvu. Dalším počinem je vznik nových, přehlednějších webových stránek. Do budoucna se počítá i se rozesíláním informační e-mailů a zlepšení informovanosti na Rovinách.

(pan)