Ke hradu vede nové značení

Foto: archiv

Nové dopravní značení má od května pěší zóna v Karlštejně, neboli Zlatá stezka vedoucí od parkoviště ke hradu. Platit by zde měl zákaz vjezdu motorových vozidel v čase od 9 do 18 hodin.

Cílem je zajištění větší bezpečnost pro chodce a menší cirkulace vozidel v této exponované části Karlštejna. Od omezení si vedení městyse slibuje i snížení hlučnosti a zlepšení ovzduší.

Místní úřad současně vytvořil poměrně široké spektrum výjimek, především pro občany trvale hlášené k pobytu v oblasti pěší zóny. Myslel ale také na podnikatele, majitele nebo nájemce nemovitostí na této cestě.

Nezapomnělo se ani na návštěvy, hotelové hosty, řemeslníky nebo zaměstnance pracující v pěší zóně. Povolení k vjezdu obdrží rovněž občané trvale hlášení k pobytu mimo podhradí.

Seznam všech povolení je zveřejněn na webu městyse. Povolení jsou vydávána zdarma na základě vyplněné elektronické žádosti.

(pan)