Karlštejnští mohou navrhovat osobnosti na udělení čestného občanství

Foto: Lucie Hochmalová

KARLŠTEJN – Už jen do 6. srpna mohou obyvatelé Karlštejna podávat návrhy na udělení čestného občanství, a to k rukám zastupitelů Městyse Karlštejn nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webu.

Návrh musí obsahovat příjmení a jméno fyzické osoby a zdůvodnění návrhu, pro něž by jí mělo být čestné občanství uděleno. Čestným občanem se může stát jak občan Karlštejna, tak jakýkoliv občan České republiky i jiných států světa za předpokladu, že se významně zasloužil o rozvoj nebo pověst městyse anebo vykonal mimořádný čin ve prospěch městyse nebo jeho občanů. V letošním roce může být uděleno čestné občanství in memoriam. U příležitosti 70. výročí vzniku názvu obce chce městys Karlštejn udělit čestné občanství ve středu 7. září v Rytířském sále hradu Karlštejn.

Tradici udílení čestných občanství lidem, kteří se zasloužili o rozvoj, propagaci nebo pověst městyse, založili na Karlštejně v roce 2018. Prvním laureátem se stal emeritní kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů. O udělení čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo a držitelé ocenění čestné občanství městyse Karlštejn.