Karlštejn již tento víkend ovládne slavnost vína

Foto: archiv
Foto: archiv

Karlštejnské vinobraní letos oslaví 20 let. Koná se 24. až 25. září na hradě Karlštejn i v podhradí „od kuropění do klekání“.

Vzhledem ke kulatému jubileu i k výročí 700. narození římského císaře a českého krále KARLA IV. si návštěvníci užijí opravdu bohatý program.

Všichni se mohou těšit na koncerty historické, folkové a lidové hudby, šermířská vystoupení, středověký jarmark, výuku historických tanců na náměstí, velký královský rytířský turnaj, polykače ohňů, fakíry a dvorní mágy, velkolepou přehlídku odívání doby středověku, vystoupení heroldů, trubačů, pištců a šašků, ochutnávku karlštejnských vín a bručáku, kulinářských specialit i dobrot na vepřových hodech.

Podrobný harmonogram je zde, včetně jízdního řádku parních vlaků na vinobraní.

(red)