Jak voní prádlo na Zeleném ostrově

pradelnaO tom, že v Dobřichovicích začala v lednu letošního roku nabízet své služby Prádelna Zelený ostrov, jsme na stránkách našeho časopisu už psali.

Manažerka projektu paní Ilona Bedrnová nám představila tento sociální podnik trochu blíže.

Jak vlastně myšlenka na takový projekt vznikla?
S prvotním nápadem přišla paní doktorka Hejmová, jež stála mimo jiné i u zrodu kavárny Modrý domeček v Řevnicích. Na začátku byla idea založit sociální podnik zaměstnávající skupinu nějak znevýhodněných lidí a poskytující služby obyvatelům bytového komplexu, který teď vyrůstá v těsném sousedství Prádelny. Nakonec začala Prádelna jako první vlaštovka nabízet své služby už v době, kdy stavba teprve započala.

Koho tedy Prádelna zaměstnává?
V současné době u nás pracuje 5 lidí, které spojuje společný hendikep – jsou neslyšící s různým stupněm sluchového postižení. Jak jsme zjistili, profesí, které mohou neslyšící vykonávat, není mnoho a prádelnické práce mezi ně patří. Využívají komunikačních prostředků, jež lidé s postižením sluchu mohou dobře zvládnout, například světelné signalizace, psaných pokynů a podobně. Když do prádelny přijde slyšící klient s košíkem prádla, které potřebuje vyprat a vyžehlit, neslyšící s ním mohou komunikovat prostřednictvím tabulek s psaným textem, takže se spolu bez problémů domluví. Mezi sebou se pak pracovníci dorozumívají znakovou řečí. Jednou za čas k nám přichází tlumočnice do znakové řeči a naši neslyšící mají možnost vyjádřit se k chodu a provozu podniku nebo se prostě jen „vypovídat“.

Jakým způsobem našli vaši zaměstnanci cestu právě k vám, do Zeleného ostrova?
Ve většině případů zafungovala inzerce – pracovníky jsme sháněli přes internet nebo prostřednictvím organizací pracujících se sluchově postiženými. Někteří z nich bydlí v okolí, máme tu ale i paní dojíždějící až z Letňan. Komplikace, které neslyšící zažívá v situacích, jako jsou třeba u nás poměrně časté výluky na vlakové trati, si my nehendikepovaní dokážeme jen těžko představit.

Co pro pracovníky Prádelny vlastně jejich práce v sociálním podniku znamená?
Jednak možnost pracovního uplatnění, stabilitu pracovního úvazku a stálého příjmu. To jsou – a nejen pro znevýhodněné – v dnešní době určitě důležité hodnoty. Pak také možnost začlenit se do kolektivu, prostor pro společné sdílení, sociální kontakty. Je zajímavé pozorovat, jak kromě pracovního uplatnění je pro naše zaměstnance práce v Zeleném ostrově i místem, kam si chodí „popovídat“ – beze slov.

Jaká je nabídka Zeleného ostrova?
Zákazníci si u nás mohou nechat vyprat a vyžehlit prádlo, kromě toho nabízíme i mandlování a nově také drobné opravy oděvů a obuvi. Mezi netypické kousky, které si u nás můžete nechat vyprat, patří třeba spacáky či péřové bundy. Specialitou je vypínání krajkových deček, jež vyžadují zvláštní zacházení. Po domluvě můžeme prádlo vyzvednout a pak zase přivézt přímo v domácnosti či ve firmě zákazníka. Do 10 kilometrů od provozovny je odvoz i dovoz zdarma.

Kdo vašich služeb nejčastěji využívá?
Naše klientela je velmi pestrá – od rodin, jimž vypereme a vyžehlíme běžné oděvy, až po firmy či restaurace s ubrusy nebo záclonami. Zakládáme si na tom, že jsme malý podnik, nefungujeme tedy jako klasické velké prádelny a každému kousku, který k nám zákazník přinese, věnujeme maximální péči. Firmám využívajícím naše služby nabídneme od ledna 2015 možnost náhradního plnění.

Prozraďte nám, co dalšího chystáte a plánujete?
Na podzim se zapojíme do akce s názvem Týden komunikace, na níž se prezentují organizace, které nějakým způsobem pracují s neslyšícími či pro neslyšící. Příští rok se také budeme ucházet o titul Firma roku, na nějž jsme v kategorii firem zaměstnávajících sluchově postižené byli nominováni už letos. Výhledově pak plánujeme rozšíření služeb o úklidové a jiné drobné domácí práce.

Pokud chcete přenechat péči o vaše prádlo odborníkům a zároveň podpořit dobrou věc, neváhejte. Prádelna Zelený ostrov je tím pravým místem pro vás!

Lenka Papáčová