Skauti absolvovali Školu čar a kouzel

skautiNa tábor vyrazily skautské oddíly z Řevnic a Dobřichovic. Stejně jako jiné roky se tábořilo na louce nedaleko Lhotky u Radnic na Rokycansku.

Během víkendu nám s budováním tábora pomohli rodiče, a tak stavby rychle přibývaly. Za víkend jsme postavili stany, tee-pee, latrýny, kuchyň a jídelnu. Začátkem týdne jsme už sami postavili přehradu, stožár, upravili táborový kruh a dodělali plno dalších drobností. Ve středu byl tábor dokončen, a tak jsme ve čtvrtek vyrazili na výlet. Šli jsme z tábora po proudu Radnického potoka k nedaleké Berounce. U řeky jsme se koupali, opalovali, jezdili na raftech a hlavně odpočívali. V pátek následoval další výlet, tentokrát na Babskou skálu, během kterého jsme sbírali lesní plody a hráli šiškovku.

V sobotu na tábor přijeli mladší členové skautského střediska a začal běžný táborový program. Téma celotáborové hry bylo Škola čar a kouzel. Hlavním úkolem kolejí bylo vyhrát školní pohár. Během jednotlivých etap museli studenti, kouzelníci, prokázat zdatnost v létání, vytvořit si kouzelnický hábit a maskota koleje, vystopovat a zneškodnit trolla, zvládnout základy přeměňování, najít a vykopat kámen Mudrců, poznat přírodniny a vyrobit z nich lektvary…

Některé večery byly pro studenty připraveny noblesní hostiny a rauty. Největší úspěch měl slavnostní kouzelnický ples, na kterém nechybělo předtančení a živá hudba v podání starších kouzelníků – profesorů. Na plese si skvěle zatancovali mladí kouzelníci i celý profesorský sbor. Samozřejmě nechyběl ani večerní program u ohně, noční hry, hlídky, slibový oheň a sportovní aktivity. Hodně času jsme věnovali skautské tématice, plnění odborek, odborností, zkoušek a jiných zdatností. Tábor měl dohromady 62 účastníků – dětí i vedoucích. Počasí bylo trochu proměnlivé, ale většinou bylo hezky a program se vydařil. Hezké prázdniny a v září v oddíle na viděnou!

Šimon Martinec, Naše noviny.