Jak spolu pracují tělo a stres

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Úspěšný kurs Tělo a stres má opět své opakování. Koná se tuto sobotu 21. března od 8:30 hodin v dobřichovickém Centru Komplexní péče.
Na všechny účastníky čeká psychoterapie zaměřená na tělo, která s ním pracuje jako s velmi důležitým zdrojem léčivých prožitků, jako s prostředkem přímé cesty k naší
osobnostní historii a k bytí tady a teď. Jedná se o specifický, intenzivní
a zároveň bezpečný způsob sebepoznání, seberozvoje a úzdravy člověka po stránce psychické i tělesné.

Více o kurzu včetně online přihlášky najdete zde.

(jp)