Hygienická stanice pořádá pro podnikatele zkoušku ze znalosti hub

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje pořádá ve spolupráci s mykologickou společností zkoušky znalosti hub.

Určena je pro zájemce, kteří chtějí obchodovat s jedlými volně rostoucími houbami z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy. V roce 2017 se uskuteční 18. května (čtvrtek) v 10.00 hodin 27. června (úterý) v 10.00 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2.

Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo pro jejich používání k výrobě.

(pan)