Hlásná Třebaň v 5.5G, Vánoce v kanceláři 
a změna DPH

Hlásná Třebaň v 5.5G, Vánoce v kanceláři 
a změna DPHUplynulý měsíc ve sdružení DOBNET byl ve znamení dokončování pokrytí sítě technologií 5.5G v Hlásné Třebani.

 Na začátku měsíce jsme přestěhovali jeden z našich vysílačů a v posledním listopadovém týdnu jsme zprovoznili nový dokrývač. Ten jednak pokryje signálem zbývající hluchá místa a zároveň nám umožní pokračovat v rekonstrukci v 5.5G v Zadní Třebani.

První ze zadotřebaňských vysílačů byl v plánu mezi uzávěrkou tohoto čísla zpravodaje a jeho distribucí. V závislosti na počasí budeme v následujících týdnech pokračovat v Zadní Třebani. V plánu je zásadní vylepšení pokrytí obce i nová, výrazně silnější přívodní páteř.

V souvislosti s končícím rokem připomínáme všem našim klientům s tarify ZTP a Senior nutnost obnovit smlouvu na příští rok. Prosíme, nenechte to na poslední chvíli. Možnost navštívit naši Informační kancelář budete mít do pátku 21. prosince. Mezi svátky vám bude k dispozici pouze helpdesk pro řešení případných technických problémů. Dveře naší kanceláře se vám opět otevřou 2. ledna.

V souvislosti s novým rokem přicházejí i nemilé změny v podobě daňových balíčků. Zatímco při minulém zvyšování daně z přidané hodnoty jsme dokázali najít úspory a do koncových cen jsme ho nemuseli promítnout, nyní už nám nezbývá než změny sazeb do některých cen, především do cen tarifů, započítat. Jedná se o korunové položky, přesto nám v celoročním souhrnu umožní pokračovat v navyšování kapacity sítě tak, aby neustále vyhovovala zvyšujícímu se datovému náporu.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám pohodové prožití svátků.

Jaroslav Mareš, tajemník DOBNET, o. s.