Ganéša v Dobřichovicích

DZ_12_2012.indd13. října proběhlo slavnostní otevření nového administrativního a kulturního centra v Dobřichovicích.

Jednou z jeho obyvatelek je rovněž advokátka Mgr. Petra Vrábliková, které jsme položili pár otázek.

Proč se centrum jmenuje tak zvláštně?

Protože to vystihuje jeho podstatu. Ganéša je indický bůh, jeho posláním je odstraňování překážek v životě jeho uctívačů. Prosazuje moudrost, vzájemné porozumění a pomoc. A tím se v podstatě zabývá celé naše osazenstvo, byť každý v jiném směru. Já v oboru práva, kolegyně Ing. Ivana Klepáčková je vynikající výživový poradce, nejen pro ty, kteří chtějí zhubnout, ale pro všechny, kteří se chtějí cítit dobře (poradna zdravé výživy, odstraňování následků civilizačních chorob, poradenství při sportovních aktivitách, atd.).

V Ganéše se kromě toho organizují přednášky z mnoha různých oborů, včetně kosmetického poradenství pod vedením paní Martiny Janoušové, která centrum vybudovala. Dále v oblasti homeopatie, pohybových aktivit a další. A jejich okruh se stále rozšiřuje. Jsem ráda, že je to tak i s okruhem návštěvníků.

Vy jste tu tedy k odstraňování právních překážek?

Takhle bych to asi neformulovala, advokát poskytuje právní pomoc, radí a pomáhá lidem v oblasti právních vztahů a situací, které jsou právem regulované. A to byste nevěřil, jak velkým množstvím právních povinností, okolností a hranic je lidský život zatížen. A jak nízké je obecné povědomí o právu obecně ve společnosti.

Profese advokáta ale nemá moc dobrou pověst.

To není tak úplně vina advokátů. Lidé za námi většinou přicházejí hodně pozdě, často ani ne za 5 minut 12.  Přichází s  už vzniklým, mnohdy kritickým problémem, kdy na řešení může být už jen velmi málo času, pokud ještě nějaký zbývá. Tyto problémy a kritické situace vznikají nikoliv kvůli nám, advokátům, ale právě proto, že se na nás lidé neobrací včas, v okamžiku, kdy by jim advokát mohl pomoci tím, že by jim řekl, jak konkrétní věc udělat, a pomohl jim i ošetřit rizika jejich konání.

Pokud přijdou pozdě, může toho pro ně advokát udělat mnohem méně. Požár by se neměl hasit, dům by měl být postaven tak, aby oheň nemohl vzniknout. Je tedy mnohem lepší přijít se poradit ještě předtím, než začnu určitý vztah, například koupi domu, pronájem bytu, anebo třeba uzavření manželství nebo založení obchodní firmy, řešit.

Kterými oblastmi práva se tedy zabýváte?

Mám takzvanou generální praxi, to znamená, že v zásadě jsem schopna poskytnout radu a pomoc ve všech právních oborech, specializuji se však především na občanské a správní právo. Mou výhodou ve všech ostatních specializacích je zázemí velké brněnské advokátní kanceláře Ondruš & Ondruš, kam se obracím, pokud klient potřebuje něco opravdu speciálního.

Zabývám se především běžnými občanskoprávními a obchodními spory, spory rodinnými, problémy vzniklými při podnikání, ale rovněž problematikou správního řízení, kam patří přestupky, stavební právo, územní plánování, sociální zabezpečení, zdravotnické právo a další. V kanceláři rovněž provádíme konverze a ověřování listin a podpisů. Podrobnosti jsou uvedeny na mých webových stránkách, kde jsou i všechny kontakty. Pokud čtenáři Dobnet zpravodaje nepoužívají internet, ať zkusí kdykoliv zaskočit k nám do Ganéši nebo na nějakou zajímavou přednášku. Program Ganéši ostatně, jak vím, Dobnet zveřejňuje.

To by asi byla drahá káva.

Kávu pochopitelně neúčtuji, je to kvalifikovaná právní pomoc, za kterou se platí. Razím ale zásadu, že cena této pomoci musí odpovídat kromě složitosti věci i přínosu, který taková pomoc pro klienta má nebo může mít. A věřím, že se vždy vyplatí.

A proč právě v Dobřichovicích?

Odpovím otázkou – víte, že Dobřichovice mají svou zvláštní „právní“ historii? Dlouhá léta tu žil jeden z největších českých právníků Antonín rytíř Randa, výjimečná osobnost českého občanského práva, bydlel za řekou u mostu. Dokonce jsem slyšela historku, že mu vlak stavěl před domem, přestože tam není nádraží. Ale vážně, s profesorem Randou se opravdu nesrovnávám. Jen si myslím, že oproti mnoha pražským satelitům mají Dobřichovice krásnou atmosféru poklidně se rozvíjejícího města, v němž se opravdu žije. Myslím, že by mělo mít celé spektrum služeb, které lidé potřebují ve své blízkosti.

Děkuji za rozhovor. Já děkuji vám. A dovoluji si, protože advent již začal, popřát všem čtenářům Dobnet zpravodaje a všem obyvatelům regionu příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku.

www.vrablikova.cz

www.ganeshadobrichovice.cz