Dobřichovičtí zastupitelé vyhlásili grantový program na rok 2023

Letní kino bude i v Dobřichovicích Foto: archiv DDS

DOBŘICHOVICE – Město Dobřichovice vyhlásilo grantový program na rok 2023. Zájemci budou moci podávat žádosti do konce března osobně na podatelnu, poštou, datovou schránkou nebo do schránky na budově úřadu.

Město Dobřichovice vypisuje granty v kategoriích, které mají za cíl podpořit nové aktivity a nové projekty v kulturní a sportovní oblasti. Jde o pravidelné vzdělávací a zájmové aktivity, jednorázové kulturní akce, jednorázové sportovní akce, prázdninové aktivity pro děti předškolního a školního věku se zaměřením na ekologickou, estetickou a mravní výchovu a aktivity nebo projekty směřující ke zlepšení životního prostředí a vzhledu veřejných prostor v Dobřichovicích. Výběrového řízení se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, organizace, spolky a sdružení. Přihlášené projekty se předkládají v písemné formě. Projekty posoudí rada města.