Zastupitelé Černošic schválili Plán rozvoje sportu města

Atletický areál Foto: Petra Stehlíková

ČERNOŠICE – Černošické zastupitelstvo schválilo na svém 3. zasedání konaném v druhé polovině ledna strategický dokument Plán rozvoje sportu města Černošice na období 2023 – 2028. Plán rozvoje sportu vychází z analýzy současné sportovní a volnočasové infrastruktury ve městě, ze sběru informací o činnosti jednotlivých aktérů v oblasti sportu a dále z analýzy současné podpory sportu ve městě.

Snahou města je dlouhodobě zajišťovat efektivní podporu a rozvoj sportu podle potřeb různých
společenských skupin. Plán rozvoje sportu je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit.