Dobřichovičtí školáci uspěli v soutěži Kraje pro bezpečný internet

Ocenění žáci ZŠ Dobřichovice Foto: z archivu ZŠ

DOBŘICHOVICE – Žáci Václav Stočes a Ondřej Toman ze 6. A Základní školy Dobřichovice se stali vítězi soutěže Kraje pro bezpečný internet v kategorii pro 2 stupeň. Soutěž je pořádaná pod záštitou Asociace krajů ČR ve spolupráci s Policií České republiky a klade si za cíl upozornit na nebezpečí, která v online prostoru hrozí uživatelům, zároveň informuje o možnostech prevence.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je společnou iniciativou všech krajů ČR v oblasti prevence kyberkriminality a podpory kyberbezpečnosti. V rámci projektu každoročně vzniká také on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. E-learnigové lekce jsou doplněné videospoty. Veškeré výstupy projektu KPBI jsou dostupné na webu www.kpbi.cz.