Dobřichovická ZŠ vyrazila do Londýna

DZ_07_2012.inddDne 13. května vyrazila naše škola na zdlouhavou cestu do Anglie.

Čekala nás jízda autobusem a trajektem dlouhá asi 18 hodin. V ranních hodinách jsme přijeli do Londýna.

Hned první den jsme měli velmi náročný program. Navštívili jsme nultý poledník v Greenwichi, poté jsme lodí pluli po řece Temži až ke slavnému mostu Tower Bridge. Moc se nám líbil zblízka. Poblíž se nachází i hrad Tower of London. Prošli jsme si také finanční centrum Londýna. Jelikož nebylo příznivé počasí, rozhodli jsme se zůstat v Londýnském muzeu. Večer jsme se mohli těšit do našich rodin, ve kterých jsme byli ubytováni po celou dobu pobytu v Anglii. Naše rodina měla malý skromný domek. Zaujalo nás, jak mají malé místnosti a třeba i pračku v kuchyni. Městečko, v němž jsme bydleli, se jmenovalo Portsmouth. V rodinách jsme měli snídaně, obědy formou balíčků a večeře. Večeře byly vždy s vařenou zeleninou.

Další den jsme navštívili katedrálu v Chichesteru a normandský hrad v Porchesteru. Byli jsme překvapeni, že mají otevřené celé katedrály a vy si je můžete prohlédnout. Měli jsme možnost se jít podívat na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower, z níž byla vidět loď admirála Nelsona HMS Victory, kterou jsme i navštívili. Také jsme si prošli Royal Naval Museum (námořní muzeum).

Následující den jsme se procházeli městem Salisbury a zavítali jsme do gotické katedrály s nejvyšší kostelní věží v Anglii a s vystaveným originálem Velké listiny svobod. Jeli jsme do bývalého hlavního města  Anglie Winchesteru, kde jsme viděli stůl krále Artuše. Velice nás zaujal Stonehenge – pravěký megalitický monument. Poslední a asi nejzajímavější den jsme strávili v Londýně. Byli jsme v Natural History Museum. Prošli jsme parkem St. James’s až k Buckinghamskému paláci, kolem Downing Street, Westminster Abbey a Big Benu až k London Eye. Měli jsme štěstí, že počasí bylo celkem dobré a umožnilo výhled na Londýn. Došli jsme na Trafalgarské náměstí a na Piccadilly Circus, kde jsme putování po Anglii ukončili.

Klára Mitterwaldová, Barbora Halounková