DOBNET Měsíčník 8/2023

Myslíte si, že se daří motivovat děti ke sportu? Nahlédněte spolu s námi do pár klubů v našem regionu a dozvíte se více. Možná vás přístup některých z nich inspiruje.

Plná elánu a nápadů je také skautská vedoucí Zuzana Bacíková, stejně jako například rope skippingový team Rebels O.K., který se právě vrátil z mistrovství světa konaného v USA. Toto i mnohem více najdete v srpnovém vydání, jehož titulní strana odkazuje na sympozium Sochy mramoru. Těšte se, už tento měsíc odhalí svá díla.

Nenechte si ujít na webu idobnet.cz.

Skauting je cesta, která každému něco nabízí 
Hned po listopadu 1989 byla ve Všenorech obnovena skautská tradice. Zdejší středisko dostalo název Dub Všenory a více než dvacet pět let v něm působí Zuzana Bacíková. Stará se o jeho chod a organizaci různých akcí.

Strž: místo, které učarovalo Karlu ČapkoviKouzelná Strž ve Staré Huti u Dobříše je spjata s Karlem Čapkem. Právě tady slavný spisovatel prožil poslední léta svého krátkého života s ženou Olgou Scheinpflugovou. Oběma spisovatelům je věnován zdejší památník.

Nový autobus vyjede už v září Číslo 672 by měla mít autobusová linka, která bude zajíždět nově do Hlásné Třebaně. Tu má propojit s Rovinou, Lety, Dobřichovicemi a Všenory. Návrh jízdního řádu počítá se čtyřmi spoji dopoledne a čtyřmi odpoledne. 

Soubor ke stažení: eDOBNET_8_2023