Do Všenor chtělo 21 dětí

Do Všenor chtělo 21 dětíK dodatečnému zápisu je přihlášeno šest dětí,“ sděluje ředitelka školy Mgr. Renáta Bartoníčková.

Zápis probíhal v pohádkové první třídě s drakem. Stejně jako všude jinde se paní učitelky ptaly na jméno, adresu nebo školku, do níž dítě chodí. Během rozhovoru zjišťovaly případné logopedické problémy, vyjadřovací schopnosti a sociální dovednosti budoucího žáka. Předškoláci vystřihovali a malovali nebo určovali barvy a tvary.

„S určitostí vím, že bude otevřena jedna první třída, kde bude kolem dvaceti dětí, protože rodiče asi čtyř dětí budou žádat o odklad školní docházky. To mohou učinit do 31. 5. 2011.

Také jsou případy, kdy rodiče nechali zapsat své děti do více než jedné školy. Do

31. března se mají rozhodnout, do které z nich dítě nastoupí, a příslušným školám by to měli nahlásit,“ dodává paní ředitelka Bartoníčková.

Budoucí prvňáčci se do do školy přišli podívat už v rámci akce Škola nanečisto. Tu si ve Všenorech zopakují ještě v jarních měsících. Informace o akci budou vyvěšeny na portáluwww.skolavsenory.cz.

Barbora Tesařová