Škola v Řevnicích praská ve švech

Škola v Řevnicích praská ve švechPrvní, řádný termín pro zápis do prvních tříd v ZŠ Řevnice byl vyhlášen na 20. a 21. ledna (jeden den pro děti z Řevnic a druhý den pro mimořevnické).
Při zápisu do prvních ročníků ZŠ Řevnice velmi pomohli starší žáci zdejší školy, kteří se převlékli za pohádkové postavy. Hloupý Honza zjišťoval, zda děti vědí, co patří do penálu správného školáka, pyšná princezna chtěla, jak jinak, zavázat střevíček, na perníkové chaloupce si děti procvičily geometrické tvary perníků.

Budoucí školáci pokračovali z pohádky do pohádky, zatímco přítomné paní učitelky nenápadně zjišťovaly jejich zdatnost – jak bohatou slovní zásobu mají, jak jsou na tom s výslovností, pozorností, jak to zvládají s pastelkami a také jestli se dovedou alespoň podepsat.

Ředitelka Mgr. Štěpánka Rajchlová na dotaz naší redakce, kolik prvňáčků se do jejich školy hlásí, odpověděla: „Finální čísla zatím neznám, čeká nás ještě náhradní termín v pátek 11. 2. Nicméně řádného termínu se zúčastnilo 37 budoucích řevnických prvňáčků a 17 dětí s trvalým bydlištěm v okolních obcích. Z loňska máme zapsaných 12 dětí po odkladu školní docházky. Na náhradní termín se ohlásilo přibližně 10 prvňáčků.“

Zatím není rozhodnuto, zda budou otevřeny dvě nebo tři první třídy. Limitující je počet tříd, které budou k dispozici od září 2012.

„Počet prvních tříd řešíme se zřizovatelem. Ideální by bylo otevřít tři méně početné třídy, protože i naše prostory tomu lépe odpovídají – disponujeme menšími místnostmi,“ dodává paní ředitelka Rajchlová.

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Loni poprvé byla v ZŠ Řevnice otevřena třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

I v letošním školním roce je o ni zájem, takže od září 2011 bude k dispozici jedna první a jedna druhá sportovní třída.

Týdně v nich probíhá tělesná výchova (TV) 2 x 2 hodiny se zaměřením na celkový tělesný rozvoj žáků.

Škola je zapsána v Asociaci školních sportovních klubů České republiky a účastní se téměř všech zde vypisovaných turnajů a soutěží. Žákům je dále nabízen odpolední program: florbal, tenis, házená, stolní tenis, který zaštiťuje Řevnická sportovní,
s. r. o., a DTJ Řevnice.

Vedení školy ve spolupráci s městem však stále musí hledat možnosti, jak zlepšit sportovní zázemí a vybavení, aby mohla být plně zajištěna koncepce rozvoje školy a kvalitní rozšířená výuka tělesné výchovy.

Příprava předškoláků v ZŠ Řevnice
Základní škola Řevnice každý rok nabízí přípravu předškolních dětí na školní docházku. V rámci projektu „Nejsme tak malí, abychom nemohli chodit do velké školy“ mohou předškolní děti navštívit školu a strávit celkem 5 x 45 minut s paní učitelkou, pod jejímž vedením se hravou formou seznámí se školním prostředím a splní několik předškoláckých úkolů. Tato setkání budou probíhat od 23. března do 20. dubna 2011 vždy ve středu od 15.30 hodin v budově prvního stupně. Na první lekci je třeba přinést si přezůvky, pití, svačinu a pastelky. Na začátku první hodiny mohou být přítomni rodiče.

Už během zápisu mohli rodiče své dítě do přípravky přihlásit.

Při zápisu byli také rodiče dětí s vadou řeči seznámeni s možností individuální logopedické péče ve formě kurzu, který bude ve školním roce 2011/12 probíhat v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Od 10. února se koná kurz zaměřený na grafomotorické obtíže u dětí předškolního a školního věku.